AIKAMOISIA VERONKOROTUKSIA - HUHHAHHEI
16.11.2018

SDP esitteli tällä viikolla vaihtoehtobudjettinsa. Mikäli puolue päätyy hallitukseen, Suomella on edessä aikamoiset veronkorotustalkoot. Toivon että ennen veronkorotuksia edes hiukan keskusteltaisiin siitä, mitä muutokset merkitsisivät suomalaisen yhteiskunnan dynamiikalle.

 

Yrittäjille SDP tarjoaa aikamoisen kylmää kättä. Juuri asetettu yrittäjävähennys on poistumassa. Listaamattomien yritysten verokohtelu heikentyy ratkaisevasti, koska kahdeksan prosentin nettovarallisuusraja halutaan alentaa normaalituoton tasolle. Eikö politiikassa ymmärretä sitä, että yrittäjä ottaa jokaisen euron osalta riskin? Riski ja tuotto olisi oltava jonkinlaisessa suhteessa.

 

Suomessa on viime vuosina pyritty houkuttelemaan suomalaisia investoimaan kotimaisiin yrityksiin. Olisi hienoa, mikäli meillä olisi enemmän suomalaista omistusta. Omistus auttaa aina pitämään työpaikkoja kotimaassa. Samoin olemme toitottaneet, että yrittäjyys ja omistaminen on usein yksi ja sama kokonaisuus. Nyt kuitenkin SDP on nostamassa pääomaverokantoja 32 ja 35 prosenttiin. Taas tulee kylmää vettä niskaan.

 

Viime vuosina puu on myös haluttu saada metsästä liikkeelle, onhan yksi Suomen biotaloutta hidastava tekijä hyvin hajautunut metsänomistus. Olisi aivan välttämätöntä saada metsänomistus niiden käsiin, jotka osaavat hoitaa metsiä hyvin sekä metsän monimuotoisuuden, hiilinielujen että metsätalouden näkökulmasta.

Metsänomistajarakenteen kehittymiseen vaikuttaa todella negatiivisesti SDP.n esittämä metsälahjavähennyksen poisto. 

 

Pankkeja SDP:n varjobudjetti pitää aikamoisena syntipukkina. Siksi SDP haluaisi rahoitusalalle arvonlisäveron, jolla kerättäisiin valtiolle arviolta 230 miljoonan verotulot. Valitettavasti esitys ei ymmärrä talouden logiikkaa. Pankit joutuvat perimään lisäverot asiakkailtaan ja odotettavissa on lainojen korkotason nousu. Velallisten elämä muuttuu entistä tukalammaksi.

 

Energiasektori näyttää olevan myös vasemmiston verokarhun hampaissa. Energiayhtiöille esitetään voimalaitosveroa, jolla kerättäisiin valtion kassaan 85 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuessa yhtiöt siirtävät kustannukset asiakkaille. Eli voimme odottaa sähkön kuluttajahintojen nousua.

 

Verotus ei ole itseisarvo, vaan väline. Verotus vaikuttaa merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen. Usein matalampi verotaso merkitsee enemmän verotuloja ja työpaikkoja. Siksi verotuksen muutokset on tehtävä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. Nyt kun tämä maa on vihdoinkin saatu liikkeelle, se yritetään taas pysäyttää. Jarruttamalla ei kuitenkaan ole koskaan päästy eteenpäin.